Hvordan du skal skrive bedriftsplanen din - Del 3 av 3
Del dette!

Hvordan du skal skrive bedriftsplanen din - Del 3 av 3

Etter at du har jobbet deg gjennom Hvordan skrive en bedriftsplan – Del 1 of 3 og Hvordan skrive en bedriftsplan – Del 2 av 3, bør du nå ha kommet så langt at du har laget en skisse av den skrevne forettningsplanen din. Denne posten vil hjelp deg til å gjøre ferdig skissen din.

Er det å sette opp en nettside en del av planen din? Klikk på den grønne knappen for å lage en helt GRATIS.

Lag en GRATIS nettside her!

Markedsføring og salg

I dette avsnittet av planen din definerer du pris-planen din og hvordan du vil presentere produktet ditt til dine potensielle kunder.
  • Er produktet ditt i den billigere enden, eller er det en luksus utgave?
  • Hva tilbyr du som konkurrentene dine ikke tilbyr?
  • Hva vil du gjøre for å skille deg ut blandt alle som tilbyr liknende produkter?
Å bestemme pris. Bestem deg for en pris-strategi. Vil du begynne med å tilby produktete ditt til en lav pris for å gjøre deg kjent og gjøre kundene kjent med produktet ditt? Det er helt fint hvis du har råd til det, men vær klar over at å selge til lave priser er noe du ikke kan gjøre over lang tid.

Din pris må være lik kundenes forventninger. Hvis din pris er for høy, vil det ikke gagne kundene. Hvis den er for lav, vil folk kanskje ikke tro at varene har god kvalitet.Gjør research på dine konkurrenter for å se prisene og bestem hvilken pris som er fornuftig.

Sosiale medier. Du bør inkludere forskjellige typer markedsføring på dette stadiet i planen din. Ikke glem å inkludere Facebook og andre sosiale media platformer som del av markedsføringsplanen din. Sjekk denne Lag en bedriftside på Facebook – Del 1 for instruksjoner om hvordan du setter opp en fanside på Facebook for bedrifter.

Milepæler og overvåking

Frem til nå, så har planen din med alt du har skrevet ned, forhåpentligvis hjulpet deg til å definere veien frem. Men nå er det på tide å sette opp en sjekkliste som består av:
  • Mål eller milepæler du ønsker å nå
  • Tidspunktet du ønsker/håper å nå dem
  • Personene som er ansvarlige for hver av dem (hvis du har flere mennesker involvert i prosjektet)
Bestem og beskriv hvordan du vil overvåke prosessen for å sikre deg at du når målene du har satt deg.

Utvidelse

Det kan være du kan ha fordel av å lage et avsnitt som handler om hvordan du ønsker å løse utfordringene ved for eksemplel å ansette nye team-medlemmer eller hvordan du ønsker å løse en eventuell utvidelse av bedriften din. Beskriv for eksempel hvilke egenskaper en eventuell ansatt bør ha.

Husk på at ikke alle team-medlemmer har lyst til å jobbe med ledelse på et høyere nivå. Hvis du for eksempel har en god ansatt du ønsker å gi mer ansvar, men vedkommende ikke har lyst til å jobbe med ledelse kan du jo prøve å sette opp en midlertidig stilling eller et tidsavgrenset "vikariat", men dette er ikke praktisk i det lange løp.

Hvordan du skal skrive bedriftsplanen din - Del 3 av 3

Finansielle utsikter

Ikke vær redd for å sett opp noen finansielle planer og mål. Lag en enkel plan med månedlige mål for de første tolv månedene. Dette er en måte for deg å se om du ser på bedriften din på en logisk måte.

Vær sikker på at du inkluderer alle kostnadene du har ved produktet ditt, husk å ta med alt, som utgifter til husleie /strøm/Internett osv, slik at de finansielle målene dine er mest mulig oppnåelige og realistiske.

For å oppsummere

Bedriftsplanen din vil aldri være et satt dokument som det ikke er mulig å forandre på. Når du har kommet så langt som dette, er du snart ferdig med forslaget ditt. Gå tilbake til skissen din flere ganger, finpuss og gjør deg flid, lag den beste og mest forståelige/oversiktlige planen du kan.Husk at dette dokumentet skal være enkelt å jobbe med, og det bør være kortfattet og lett å forstå.

Hvis du ikke skal vise forslaget ditt til investorer, behøver du ikke engste deg over om språket er korrekt eller ikke, bare du og eventuelt dine ansatte forstår planen din. Når bedriften din utvikler seg, vil du lage reviderte utgaver av planen din etterhvert som du får ny informasjon eller nye erfaringer, og etterhvert som du når målene dine må du jo også sette deg noen nye for å holde det gående.

For å lage deg en nettside helt GRATIS, klikk på den grønne knappen.

Lag en GRATIS nettside her!
Forfatter: Kate Benzin

Author: Kristin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar